Sổ kết quả
Soi cầu xổ số
Thống kê loto
Thống kê đặc biệt
Công cụ hỗ trợ khác
Hỗ trợ trực tuyến
Không tư vấn/dự đoán số.
Nhận góp ý về chương trình.
Hỗ trợ dùng chương trình trên WEB

Hotline : 0898616555
Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Lotto Gan
Từ ngày :dd-mm-yyyy Đến ngày :dd-mm-yyyy
Biên độ gan: (nhập số ngày)

Chỉ có VIP mới xem được thống kê từ 01/01/2005 đến nay
Còn không bạn chỉ xem được thống kê từ 01/01/2009 đến nay.
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 03 ra ngày: 31-07-2018 đến 15-08-2018 vẫn chưa ra 15 ngày.
Cặp số 05 ra ngày: 30-07-2018 đến 15-08-2018 vẫn chưa ra 16 ngày.
Cặp số 13 ra ngày: 03-08-2018 đến 15-08-2018 vẫn chưa ra 12 ngày.
Cặp số 15 ra ngày: 03-08-2018 đến 15-08-2018 vẫn chưa ra 12 ngày.
Cặp số 20 ra ngày: 05-08-2018 đến 15-08-2018 vẫn chưa ra 10 ngày.
Cặp số 50 ra ngày: 03-08-2018 đến 15-08-2018 vẫn chưa ra 12 ngày.
Cặp số 70 ra ngày: 03-08-2018 đến 15-08-2018 vẫn chưa ra 12 ngày.
Cặp số 71 ra ngày: 28-07-2018 đến 15-08-2018 vẫn chưa ra 18 ngày.

Bảng loto gan (Cặp số - số ngày gan nhất)

00
-
28
01
-
24
02
-
22
03
-
27
04
-
34
05
-
26
06
-
24
07
-
28
08
-
21
09
-
22
10
-
33
11
-
27
12
-
23
13
-
25
14
-
25
15
-
23
16
-
20
17
-
29
18
-
30
19
-
21
20
-
27
21
-
28
22
-
24
23
-
23
24
-
25
25
-
28
26
-
28
27
-
24
28
-
30
29
-
25
30
-
29
31
-
38
32
-
23
33
-
20
34
-
23
35
-
35
36
-
27
37
-
23
38
-
26
39
-
38
40
-
18
41
-
26
42
-
25
43
-
20
44
-
30
45
-
38
46
-
28
47
-
29
48
-
27
49
-
23
50
-
25
51
-
25
52
-
21
53
-
23
54
-
22
55
-
25
56
-
22
57
-
30
58
-
35
59
-
20
60
-
25
61
-
35
62
-
28
63
-
26
64
-
17
65
-
29
66
-
29
67
-
26
68
-
20
69
-
26
70
-
30
71
-
24
72
-
21
73
-
28
74
-
36
75
-
24
76
-
25
77
-
25
78
-
33
79
-
20
80
-
22
81
-
27
82
-
25
83
-
27
84
-
29
85
-
25
86
-
28
87
-
23
88
-
21
89
-
25
90
-
23
91
-
25
92
-
23
93
-
23
94
-
26
95
-
27
96
-
28
97
-
25
98
-
24
99
-
20
Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại):
KHÔNG TÌM THẤY CẶP SỐ LOTO GAN NÀO CÓ THỂ ĐÁNH ĐƯỢC